השבוע באלון מורה

יום ראשון

ז'באייר

יום שני

ח' באייר

יום שלישי

ט' באייר

יום רביעי

י' באייר

יום חמישי

י"א באייר

יום שישי

י"ב באייר

20:10
שיעור בכוזרי לגברים עם הרב משה כץ


20:30 במרכז גביש ערב שירה לנשים

20:25
בישיבה
צורבא -
רועה רוחני

20:15
'בית מדרש ערב'
בזכרון קדושים

9:45 פעילות 'בשבילך'


20:30

ביקב

ערב שיווק לשכונה החדשה 'פסגת צל הרים'

20:20
'מוסר הפרשה' עם הרב וולנוב בבית הופמן

כולל יום שישי:

7:45 הרב יצחק לזר

8:30 הרב דני לביא

9:10 הרב מרדכי וולנוב  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  לשלומי וטליה פרץ
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לאלי ורעות שפירא
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לתמר ואראל רותם
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת ראטה
  להולדת הנכדים,
  תאומים לברכתיה ומוישי ברנר
 • מזל טוב למשפחת ויינשטיין
  להולדת הנכד,
  בן לאלחנן ותהילה