השבוע באלון מורה

יום ראשון

ח' בטבת

יום שני

ט' בטבת

יום שלישי

י' בטבת

יום רביעי

י"א בטבת

יום חמישי

י"ב בטבת

יום שישי

י"ג בטבת

20:30 שיחה במרכז גביש לקראת יום הקדיש הכללי


20:10 חדש: שיעור לגברים בכוזרי, עם הרב משה כ"ץ

20:00

שיעור לנשים

עם הרבנית

דנה תירוש

באולם

בית הכנסת

21:00

בישיבה

ערב פתיחת קורס

"רועה רוחני"

11:15 בית מדרש נשים אצל שרה הלל

20:20

מוסר הפרשה עם הרב וולנוב בבית הופמן

כולל יום שישי:

 07:45

הרב יאיר גריידי

8:30

מו"ר הרב לבנון

9:10

הרב מרדכי וולנוב 

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב למשפחת בן יוסף
  להולדת הנכד,
  בן ליאיר וגילי
 • מזל טוב
  למשפחת סבג
  לנישואי ינון מאיר ונטע
 • מזל טוב למשפחת ביליה
  להולדת הנכד,
  בן למוריה ואבישלום בן-נון
 • מזל טוב למשה ואסנת כהן
  להולדת הנכד,
  בן לבתאל ויואב אבנר
 • מזל טוב
  למשפחת סביר
  לאירוסי עמיחי עם שמחה נזרי
 • מזל טוב למשפחת גיטלמן
  להולדת הנכדה נויה,
  בת למיכל וישראל שפירא
  ולמשפחת חזי להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת גיאת
  לנישואי אברהם חיים והילה
 • מזל טוב למשפחת גיאת
  להולדת הנכד,
  בן לאליה ואלירז
 • מזל טוב
  ליואב וטלי דוד
  להולדת הבן
 • מזל טוב ליעקב ויעל קלין
  להולדת הנכד,
  בן לתמר ושלום רפול
 • מזל טוב לעפר ואפי רמר
  להולדת הבת טוהר,
  למשפחת רמר להולדת הנכדה,
  ולמשפחת פליקס להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת מלטר
  להולדת הנכד,
  בן לאסתר מרים ושלמה גואל
 • מזל טוב
  לברוך ואסתי דפני
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת גרה
  לנישואי
  נצחיה ושחף אמדור
 • מזל טוב
  לעמיהוד ונעמה ארנון
  להולדת התאומות
 • מזל טוב
  למשפחות ליברמן וגולדברג
  להולדת הנכד,
  בן למשה ומיכל ליברמן
 • מזל טוב למשפחת גלברד
  לאירוסי תפארת
  עם יהודה בן שושן
 • מזל טוב
  ליהודה וברכי מייזל
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליהושע ותהילה שילר
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת קלנגל
  לנישואי אילת השחר וזאב באואר
 • מזל טוב
  למשפחת קניגסברג
  לנישואי מוטי ורעות
 • מזל טוב
  לאמיר וענבל בניה
  להולדת הבן
 • מזל טוב למשפחת גלברד
  להולדת הנכדה,
  בת ליהושע ובתיה
 • מזל טוב למשפחת ואזאנא
  לנישואי
  נתנאל ונופר