השבוע באלון מורה

יום ראשון

ג' בכסלו

יום שני

ד' בכסלו

יום שלישי

ה' בכסלו

יום רביעי

ו' בכסלו

יום רביעי

ז' בכסלו

יום שישי

ח' בכסלו

20:00

שיעור לנשים

עם הרבנית דנה תירוש

באולם בית הכנסת

20:00

באולם הפייס

אלון מורה 'עושה לה רב'

כולל יום שישי:

07:45 הרב מנחם פליקס

08:25 הרב ברק אהרונוב

09:05 הרב דוד בנימין

 

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  ליואב וטלי דוד
  להולדת הבן
 • מזל טוב ליעקב ויעל קלין
  להולדת הנכד,
  בן לתמר ושלום רפול
 • מזל טוב לעפר ואפי רמר
  להולדת הבת טוהר,
  למשפחת רמר להולדת הנכדה,
  ולמשפחת פליקס להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת מלטר
  להולדת הנכד,
  בן לאסתר מרים ושלמה גואל
 • מזל טוב
  לברוך ואסתי דפני
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת גרה
  לנישואי
  נצחיה ושחף אמדור
 • מזל טוב
  לעמיהוד ונעמה ארנון
  להולדת התאומות
 • מזל טוב
  למשפחות ליברמן וגולדברג
  להולדת הנכד,
  בן למשה ומיכל ליברמן
 • מזל טוב למשפחת גלברד
  לאירוסי תפארת
  עם יהודה בן שושן
 • מזל טוב
  ליהודה וברכי מייזל
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליהושע ותהילה שילר
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת קלנגל
  לנישואי אילת השחר וזאב באואר
 • מזל טוב
  למשפחת קניגסברג
  לנישואי מוטי ורעות
 • מזל טוב
  לאמיר וענבל בניה
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לאריה ורוחמה ארבוס
  להולדת הבת יעלה
 • מזל טוב
  לבצלאל ותהילה דבורה
  גילקרוב, להולדת הבת
 • מזל טוב
  לצוריאל ואורית צמח
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לשמעון ורחל בקוש
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליצחק ותאיר נסימי
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לאריאל ונעמה מלמד
  להולדת הבן