השבוע באלון מורה

יום ראשון

ד' בתמוז

יום שני

ה' בתמוז

יום שלישי

ו' בתמוז

יום רביעי

ז' בתמוז

יום חמישי

ח' בתמוז

יום שישי

ט' בתמוז

20:10
שיעור בכוזרי לגברים עם הרב משה כץ


פתיחת הקיץ!!

18:00

באולם הפיס

19:30

בדשא הגדול-

חנן יובל

20:25
בישיבה
צורבא -
רועה רוחני


9:45 סדנת שייקים 'בשבילך'


20:30 באולם קדם

ערב הוקרה והערכה

לאנשי החינוך בישוב

20:15
'בית מדרש ערב'
בזכרון קדושים

20:20
'מוסר הפרשה' עם הרב וולנוב בבית הופמן

כולל יום שישי:

7:45 הרב מנחם פליקס

8:30 הרב מרדכי וולנוב

9:10 הרב יהודה רובין  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב למשפחת פרץ
  לנישואי יהושע וסיון
 • מזל טוב למשפחת גרה
  לנישואי בתיה ועמיאל ויצמן
 • מזל טוב למשפחת זגורי
  להולדת הנכדה, בת לאיתמר ומיכל
 • מזל טוב למשפחת אנידג'ר
  להולדת הנכד,
  בן לאברהם ואור
 • מזל טוב לראובן וליאורה פוגץ'
  להולדת הנכדה,
  בת לאלי ובת-אל
 • מזל טוב לרב משה והלה כ"ץ
  להולדת הנכד,
  בן לתפארת וצוריאל אברהם
 • מזל טוב למשפחת צוריאל ואורית חזי
  לנישואי לירון ושמואל סרי
  ולזכריה ושרה חזי לנישואי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת ממן
  לארוסי אליאיר
  עם דבורה גולדפריד
 • מזל טוב למשפחת פליקס
  להולדת הנכדה,
  בת לשמוליק ואביטל
 • מזל טוב ליאיר ואסתי לסר
  לנישואי הנכדה
  שירה וטל
 • מזל טוב לישראל ושושנה דרור
  להולדת התאומים
  ולצביקה וסמדר דרור להולדת הנכדים
 • מזל טוב לשלום ורבקה דהן
  לנישואי נתנאל ולאה
  ולשרה בנימין
  לנישואי הנכד
 • מזל טוב לשמואל ויהודית הילריו
  לארוסי יצחק עם רוני פרג'ון
  ולאלישע ושירלי הלריו לאירוסי הנכד