השבוע באלון מורה

שבת האזינו

יום ראשון

י"ד תשרי

יום שני

ט"ו בתשרי

יום שלישי

ט"ז תשרי

יום רביעי

י"ז בתשרי

יום חמישי

י"ח תשרי

יום שישי

י"ט בתשרי

 

חג שמח!

מוצאי חג20:30

סוכה מארחת אצל משפ' גורן

סוכה מארחת 20:00

משפ' קצובר

'נחלת יוסף'

*

20:30

משפ' לזר

'נוף הדגן'

סוכה מארחת

20:00

משפ' המאירי

'שכונת רמי'

*

20:30

משפ' נכטשטרן

'נווה עפרה'

16:30

חנוכת בית הכנסת בחוות השקדים

*

18:30

בסוכת רחמ"צ

הקבלת פני רבו ושמחת השואבה

*

סוכה מארחת

20:30

משפ' חברוני

'צל הרים'

 

  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב לאורן ומיכל מעטוף
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת גולדברג
  להולדת הנכדה, בת למשה וחן
 • מזל טוב למשפחת ליברמן
  להולדת הנכדה, בת ליהודית ויוסף ארנפלד
  ולרבנית ברכה ליברמן להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת לסר להולדת הנין,
  נכד לנטע וצור בן עמי
 • מזל טוב למשפחות לסר ופליקס
  להולדת הנינה ציון,
  נכדה ליוסי ואחינעם פלאי
 • מזל טוב למשפחת אביבי
  לאירוסי דניאל עם רעות שטראוסמן
 • מזל טוב למשפחת גיטלמן
  להולדת הנכדה, בת לאביטל ונתן פחימה
  ולזכריה ושרה חזי להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת ראטה
  לאירוסי גפן עם אוהד סלע
 • מזל טוב למשפחת קליין
  לאירוסי רעיה עם יאיר ששר
 • למשפחת כרמי להולדת הנכדים
  בת לבניהו וענבר
  בן לצדוק נתן ואודליה
 • מזל טוב למשפחת נבו
  לנישואי אמונה עם אברהם גול,
  ולמשפחת הרב לבנון לנישואי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת כהנא
  לאירוסי אילה
  עם נפתלי קריספין
 • מזל טוב למשפחת אנקונינה
  לאירוסי שחר
  עם יאיר עמית
 • מזל טוב לרב נסים ורחל עטיאס
  להולדת הנינים התאומים, נכדים ליהודה מעוז
  ולאירוסי הנכד מאיר מעוז עם אורפז
 • מזל טוב למשפחות פליקס ולסר
  לאירוסי הנכדה
  יעל פלאי עם עדי ברולמס
 • מזל טוב ליאיר ואסתי לסר
  לאירוסי הנכדה
  אביטל שנרב עם יהונתן בארי
 • מזל טוב למשפחת ממן
  לארוסי אליאיר
  עם דבורה גולדפריד