השבוע באלון מורה

יום ראשון

כ"ז בטבת

יום שני

כ"ח בטבת

יום שלישי

כ"ט בטבת

יום רביעי

א' בשבט

יום חמישי

ב' בשבט

יום שישי

ג' בשבט

20:15

שיעור לגברים

עם הרב לבנון

ב"זכרון קדושים"

19:30

מאסטר-שף לנשות כ"ד, ונשות מפג"ש

20:15

בית מדרש ערב

ב'זכרון קדושים'

11:30

בימ"ד נשים

כולל יום שישי:

07:45 הרב יאיר אביגד

08:25 מו"ר הרב לבנון שליט"א

09:05 הרב אורי קוטאי

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  לעובדיה ואמונה רוזנצוייג
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  למשפחת גולדברג
  להולדת הנכדה, בת לאביחי וקרן
 • מזל טוב
  ליעקב ומוריה זרנצני
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לעמיחי ותמר גרמן
  להולדת הבן
 • מזל טוב למשפחת ביתן
  לאירוסי
  יונתן עם נעה הלל
 • מזל טוב
  למשפחת משלוף להולדת הנכדה,
  בת לאביבית ויהושע
 • מזל טוב
  ליצחק ואדרת לזר
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לישראל ונעמה צור
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לעמיחי ונעמי ליבנה
  להולדת הבן שחר שמואל
 • מזל טוב
  לדורון ויעל גרינפלד
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת משלוף
  לאירוסי שחר עם כינרת
 • מזל טוב למשפחת סולומון
  להולדת הנכד
  בן לתהילה ואריאל קפש
 • מזל טוב למשפחת סודאי
  להולדת הנכד, בן לחרות
  ולקלודין טוויל להולדת הנין
 • מזל טוב
  לצבי ושלומית בן ראובן
  להולדת הבת נסיה
 • מזל טוב למשפחות פליקס ולסר
  להולדת הנינה הלל
  נכדה ליוסי ואחינעם פלאי, בת לעפרה וידידיה
 • מזל טוב
  למשפחת יוסף ולמשפחת סבג
  לנישואי
  ישי יאיר ואבישג
 • מזל טוב למשפחת פורת
  לאירוסי הנכדה תרצה שחר
  עם אלישע רובינשטיין
 • מזל טוב
  ליחזקאל ותחיה קרנץ
  להולדת הבן
 • נעם ופדות ידיד, מזל טוב לנישואיכם וברוכים הבאים לאלון מורה לשכונת רמי
 • שי וטליה סויסה ברוך שובכם לאלון מורה, לשכונת גבעת הברכה
 • אפרים ונטע בן שחר, ברוך שובכם לאלון מורה, לשכונת צל הרים