השבוע באלון מורה

יום ראשון

ז' בשבט

יום שני

ח' בשבט

יום שלישי

ט' בשבט

יום רביעי

י' בשבט

יום חמישי

י"א בשבט

יום שישי

י"ב בשבט

19:00 שיעור לנשים בבית זינגר עם הרב וולנוב


20:10

שיעור לגברים בכוזרי, עם הרב משה כ"ץ

בזכרון קדושים

20:25

בישיבה, צורבא-

רועה רוחני


20:30

קתדרה

במועדון מפג"ש

 

11:15

בית מדרש נשים אצל שרה הלל

20:20

מוסר הפרשה עם הרב וולנוב בבית הופמן

כולל יום שישי:

 07:45

הרב אמיר נכטשטרן

8:30

הרב אפרים בן-שחר

9:10

הרב מרדכי וולנוב 

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  לאחיה ורינת צבע
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לידעאל וחיה שרייבר
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת לבנת
  להולדת הנכד
  בן לנאוה ויחיאל אלפסי
 • מזל טוב למשפחת דהאן
  לאירוסי
  נתנאל עם לאה
 • מזל טוב למשפחת קלנגל
  להולדת הנכד,
  בן לחי וחיה מושקא
 • מזל טוב
  ללירון ודליה מיכאלי
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת סגל
  להולדת הנכדים,
  תאומים בנים ליהודית ופנחס תורג'מן
 • מזל טוב למשפחת פליקס
  לאירוסי הנכדה
  יעלה זרביב עם דוד טבק
 • מזל טוב למשפחת נבו
  לאירוסי אמונה עם אברהם גול,
  ולמשפחת הרב לבנון לאירוסי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת בן יוסף
  להולדת הנכד,
  בן ליאיר וגילי
 • מזל טוב
  למשפחת סבג
  לנישואי ינון מאיר ונטע
 • מזל טוב למשפחת ביליה
  להולדת הנכד,
  בן למוריה ואבישלום בן-נון
 • מזל טוב למשה ואסנת כהן
  להולדת הנכד,
  בן לבתאל ויואב אבנר
 • מזל טוב
  למשפחת סביר
  לאירוסי עמיחי עם שמחה נזרי
 • מזל טוב למשפחת גיטלמן
  להולדת הנכדה נויה,
  בת למיכל וישראל שפירא
  ולמשפחת חזי להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת גיאת
  לנישואי אברהם חיים והילה
 • מזל טוב למשפחת גיאת
  להולדת הנכד,
  בן לאליה ואלירז
 • מזל טוב
  ליואב וטלי דוד
  להולדת הבן
 • מזל טוב ליעקב ויעל קלין
  להולדת הנכד,
  בן לתמר ושלום רפול
 • מזל טוב לעפר ואפי רמר
  להולדת הבת טוהר,
  למשפחת רמר להולדת הנכדה,
  ולמשפחת פליקס להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת מלטר
  להולדת הנכד,
  בן לאסתר מרים ושלמה גואל
 • מזל טוב
  לברוך ואסתי דפני
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת גרה
  לנישואי
  נצחיה ושחף אמדור
 • מזל טוב
  לעמיהוד ונעמה ארנון
  להולדת התאומות