השבוע באלון מורה

יום ראשון

כ"ד באב

יום שני

כ"ה באב

יום שלישי

כ"ו באב

יום רביעי

כ"ז באב

יום חמישי

כ"ח באב

יום שישי

כ"ט באב

השיעור לנשים בבית זינגר לא יתקיים


20:15 שיעור לגברים

עם הרב לבנון

בזכרון קדושים


20:30 נפגשות בכ"ד

במרכז גביש

19:00

בכיכר

מול ההר

16:30 

תהלים לילדים  בגן השעשועים באשדר


20:15 צורבא ב'זכרון קדושים'

11:00-12:30

בימ"ד לנשים במועדון מפג"ש


20:15 שיעור לגברים בזכרון קדושים עם הרב וולנוב

כולל

יום שישי

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  לדניאל ויעל צויבל
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליוסף ותהילה גור
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לגילעד ואורה הדרי
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  למשפחת צבי
  לאירוסי בת-ציון עם אברהם בורגרקר
  ולמשפ' קברה לאירוסי הנכדה
 • מזל טוב
  למשפחת ואזאנא
  לאירוסי ליה עם ישראל מאיר
 • מזל טוב
  למשפחת פליקס
  לאירוסי הנכדה עפרה זרביב
  עם בצלאל ויברמן
 • מזל טוב
  למשפחת ביליה
  לאירוסי איתי עם שרה פסח
 • ברוכים הבאים לאלון מורה למשפחת שחר וחמדת אימבר והילדים
 • ברוכים הבאים לארץ ישראל ולאלון מורה למשפחת שחר - נתן וקרן והילדים