השבוע באלון מורה

יום ראשון

ח' באלול

יום שני

ט' באלול

יום שלישי

י' באלול

יום רביעי

י"א באלול

יום חמישי

י"ב באלול

יום שישי

י"ג באלול

20:25
בישיבה
צורבא -
רועה רוחני

20:15
'בית מדרש ערב'
בזכרון קדושים

20:30

במועדון מפג"ש

'אהבה לא מפסיקים באמצע'

20:30 התוועדות בבית חב"ד


21:00

ערב לקראת ראש השנה

 ב'משכן אריאל'

כולל יום שישי:

7:45 הרב עובדיה רוזנצוויג

8:30 הרב אורי קוטאי

9:10 הרב יהודה רובין  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב לאורן ומיכל מעטוף
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת גולדברג
  להולדת הנכדה, בת למשה וחן
 • מזל טוב למשפחת ליברמן
  להולדת הנכדה, בת ליהודית ויוסף ארנפלד
  ולרבנית ברכה ליברמן להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת לסר להולדת הנין,
  נכד לנטע וצור בן עמי
 • מזל טוב למשפחות לסר ופליקס
  להולדת הנינה ציון,
  נכדה ליוסי ואחינעם פלאי
 • מזל טוב למשפחת אביבי
  לאירוסי דניאל עם רעות שטראוסמן
 • מזל טוב למשפחת גיטלמן
  להולדת הנכדה, בת לאביטל ונתן פחימה
  ולזכריה ושרה חזי להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת ראטה
  לאירוסי גפן עם אוהד סלע
 • מזל טוב למשפחת קליין
  לאירוסי רעיה עם יאיר ששר
 • למשפחת כרמי להולדת הנכדים
  בת לבניהו וענבר
  בן לצדוק נתן ואודליה
 • מזל טוב למשפחת נבו
  לנישואי אמונה עם אברהם גול,
  ולמשפחת הרב לבנון לנישואי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת כהנא
  לאירוסי אילה
  עם נפתלי קריספין
 • מזל טוב למשפחת אנקונינה
  לאירוסי שחר
  עם יאיר עמית
 • מזל טוב לרב נסים ורחל עטיאס
  להולדת הנינים התאומים, נכדים ליהודה מעוז
  ולאירוסי הנכד מאיר מעוז עם אורפז
 • מזל טוב למשפחות פליקס ולסר
  לאירוסי הנכדה
  יעל פלאי עם עדי ברולמס
 • מזל טוב ליאיר ואסתי לסר
  לאירוסי הנכדה
  אביטל שנרב עם יהונתן בארי
 • מזל טוב למשפחת ממן
  לארוסי אליאיר
  עם דבורה גולדפריד