מזכירות > קשר אמיץ

עורכת 'קשר אמיץ' - לאה רמר

 

טלפון: 0584239859

דוא"ל: kesher@elonmoreh.co.il

 

הודעות ל'קשר אמיץ' מתקבלות עד יום רביעי בשעה 13:00

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ח

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ז

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ'  תשע"ו

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ תשע"ה' .

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ד

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ג

 

לחץ לגליונות קשר אמיץ תשע"א

 

 

 

לחץ על התאריך כדי לצפות ב'קשר אמיץ' הרצוי.

ט"ו באב פרשת ואתחנן תשע"ט

ח באב פרשת דברים תשע"ט - חלק א / חלק ב

א באב פרשת מסעי תשע"ט

כ"ג בתמוז פרשת מטות תשע"ט

ט"ז בתמוז פרשת פנחס תשע"ט

ט' בתמוז פרשת בלק תשע"ט

ב' בתמוז פרשת חוקת תשע"ט

כ"ה בסיון פרשת קרח תשע"ט

י"ח בסיון פרשת שלח תשע"ט

י"א בסיון פרשת בהעלותך תשע"ט

ערב שבועות, פרשת נשא תשע"ט חלק א'.   חלק ב'

כ"ו באייר פרשת במדבר תשע"ט

י"ט באייר פרשת בחוקותי תשע"ט

י"ב באייר פרשת בהר תשע"ט

יום העצמאות תשע"ט

כ"ח בניסן פרשת קדושים תשע"ט

ערב פסח תשע"ט

ז' בניסן פרשת מצורע תשע"ט

כ"ט באדר ב' פרשת תזריע תשע"ט

כ"ב באדר ב' פרשת שמיני תשע"ט

ט"ו באדר ב' פרשת צו תשע"ט

ח' באדר ב' פרשת ויקרא תשע"ט

א' באדר ב' פרשת פקודי תשע"ט 

כ"ד באדר א' פרשת ויקהל תשע"ט

י"ז באדר א' פרשת כי תשא תשע"ט

י' באדר א' פרשת תצווה תשע"ט

ג' באדר א' פרשת תרומה תשע"ט

כ"ו בשבט פרשת משפטים תשע"ט

י"ט בשבט פרשת יתרו תשע"ט

י"ב בשבט פרשת בשלח תשע"ט

ה' בשבט פרשת בא תשע"ט

כ"ז בטבת פרשת וארא תשע"ט

כ' בטבת פרשת שמות תשע"ט

י"ג בטבת פרשת ויחי תשע"ט

ו' בטבת פרשת ויגש תשע"ט

כ"ט בכסלו פרשת מקץ תשע"ט

כ"ב בכסלו פרשת וישב תשע"ט

ט"ו בכסלו פרשת וישלח תשע"ט

ח' בכסלו פרשת ויצא תשע"ט

א' בכסלו פרשת תולדות תשע"ט

כ"ד בחשוון פרשת חיי-שרה תשע"ט

י"ז בחשוון פרשת וירא תשע"ט

י' בחשון פרשת לך-לך תשע"ט

ג' בחשון פרשת נח תשע"ט

כ"ו בתשרי פרשת בראשית תשע"ט

י"ב בתשרי פרשת האזינו תשע"ט

ה' בתשרי פרשת וילך תשע"ט

 

 

כ"ז באלול פרשת ניצבים תשע"ח

כ' באלול פרשת כי תבוא תשע"ח

י"ג באלול פרשת כי תצא תשע"ח

ו' באלול פרשת שופטים תשע"ח

כ"ט באב פרשת ראה תשע"ח

ט"ו באב פרשת ואתחנן תשע"ח

ח' באב פרשת דברים תשע"ח

א' באב פרשת מטות מסעי תשע"ח

כ"ג בתמוז פרשת פנחס תשע"ח

ט"ז בתמוז פרשת בלק תשע"ח

ט' בתמוז פרשת חקת תשע"ח

ב' בתמוז פרשת קרח תשע"ח

כ"ו בסיון פרשת שלח תשע"ח

י"ח בסיון פרשת בהעלותך תשע"ח

י"א בסיון פרשת נשא תשע"ח

ד' בסיון פרשת במדבר תשע"ח

כ"ו באייר פרשת בחוקותי תשע"ח

י"ט באייר פרשת בהר תשע"ח

י"ב באייר פרשת אמור תשע"ח

יום העצמאות תשע"ח

כ"ח בניסן פרשת תזריע-מצורע תשע"ח

ז' בניסן פרשת צו תשע"ח

כ"ט באדר פרשת ויקרא תשע"ח

כ"ב באדר פרשת ויקהל פקודי תשעח

ט"ו באדר פרשת כי תשא תשע"ח

ח' באדר פרשת תצווה תשע"ח

א' באדר פרשת תרומה תשע"ח

כ"ד בשבט פרשת משפטים תשע"ח

י"ז בשבט פרשת יתרו תשע"ח

י' בשבט פרשת בשלח תשע"ח

ג' בשבט פרשת בא תשע"ח

כ"ה בטבת פרשת וארא תשע"ח

י"ט בטבת פרשת שמות תשע"ח

י"א בטבת פרשת ויחי תשע"ח

ד' בטבת פרשת ויגש תשע"ח

כ"ז כסלו פרשת מקץ תשע"ח

כ' כסלו פרשת וישב תשע"ח

י"ג כסלו פרשת וישלח תשע"ח

ו כסלו פרשת ויצא תשע"ח

כ"ח חשון פרשת תולדות תשע"ח

כ"א חשון פרשת חיי-שרה תשע"ח

י"ד חשון פרשת וירא תשע"ח

ז' חשון פרשת לך-לך תשע"ח

ל תשרי פרשת נח תשע"ח

ערב סוכות תשע"ח

ערב יום כיפור תשע"ח

 

הלכות ראש השנה תשע"ח

ערב ראש השנה תשע"ח