מזכירות > קשר אמיץ

עורכת 'קשר אמיץ' - לאה רמר

 

טלפון: 0584239859

דוא"ל: kesher@elonmoreh.co.il

 

הודעות ל'קשר אמיץ' מתקבלות עד יום רביעי בשעה 13:00

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ'  תשע"ו

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ תשע"ה' .

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ד

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ג

 

לחץ לגליונות קשר אמיץ תשע"א


לחץ על התאריך כדי לצפות ב'קשר אמיץ' הרצוי.

 

ט"ו בסיון בהעלותך תשע"ז

ח' בסיון נשא תשע"ז

א' בסיון במדבר תשע"ז

כ"ג באייר בהר בחוקותי תשע"ז

ט"ז באייר אמור תשע"ז

ט' באייר אחרי-קדושים תשע"ז

ב' באייר תזריע-מצורע תשע"ז

כ"ה בניסן שמיני תשע"ז

י"א בניסן, צו, שבת הגדול תשע"ז

ד' בניסן ויקרא תשע"ז

כ"ו באדר ויקהל פקודי תשע"ז

י"ט באדר כי-תשא תשע"ז

י"ב באדר תצוה תשע"ז

ה' באדר תרומה תשע"ז

כ"ח בשבט משפטים תשע"ז

כ"א בשבט יתרו תשע"ז

י"ד בשבט בשלח תשע"ז

ז' בשבט בא תשע"ז

כ"ט בטבת וארא תשע"ז

כ"ב בטבת שמות תשע"ז

ט"ו בטבת ויחי תשע"ז

ח' בטבת ויגש תשע"ז

א' בטבת מקץ תשע"ז

כ"ג בכסלו וישב תשע"ז

ט"ז בכסלו וישלח תשע"ז

ט' בכסלו ויצא תשע"ז

ב' בכסלו תולדות תשע"ז

כ"ד בחשוון חיי-שרה תשע"ז

י"ז בחשוון וירא תשע"ז

ט' בחשוון לך-לך תשע"ז

ג' בחשוון נח תשע"ז

כ"ו בתשרי בראשית תשע"ז

י"ב בתשרי האזינו תשע"ז

ה' בתשרי וילך תשע"ז